top of page
slide2_800px.jpg

Podręczniki

Klasa III

KLASA O  |  KLASA I  |  KLASA II  |  KLASA III  |  KLASA IV

Uczenie się w formie poszukiwania rozwiązań sytuacji problemowych, a nie otrzymywania gotowych odpowiedzi. Zdobywanie wiedzy przez działanie i doświadczanie oraz ćwiczenie umiejętności pisania, czytania i liczenia – to najważniejsze założenia cyklu Szkolni Przyjaciele do klasy 3. Bardzo ważne jest również utrwalanie zagadnień językowych i ortograficznych, kształtowanie postaw społecznych w kontaktach z rówieśnikami i osobami starszymi oraz rozwijanie w uczniach ciekawości otaczającym ich światem przyrody oraz zwiedzanie różnych regionów Polski.

Szkoła z pomysłem!

Umiejętność

czytania

Uczniowie mogą doskonalić umiejetność czytania dzięki krótkim opowiadaniom oraz wierszom  do samodzielnego czytania w bloku Ćwicz czytanie.

Nauka

ortografii

Nowy kącik ortograficzny Legendy kontra błędy to połączenie najbardziej znanych legend z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne.

Tematyka

tygodnia

W tematykę każdego tygodnia wprowadza ilustracja z kartką z pamiętnika, a blok Nasz język prezentuje treści językowe, które będą omawiane w danym tygodniu.

Poznawanie

Polski

Piękno naszej ojczyzny pomoże poznać kącik Dookoła Polski, który prezentuje polskie regiony historyczno-geograficzne.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY FRAGMENT PODRĘCZNIKA DLA KLASY III

Logo Akademii Polskiej w Gloucester
bottom of page