Czesne

slide7_800px.jpg

Czesne

W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i bezpieczeństwa podejmujemy szereg działań, które wymagają nakładów finansowych. Staramy się ustalać wysokość czesnego tak, by nie nadwyrężać portfela rodziców, jednocześnie dbając o dobro naszej szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo listę podstawowych kosztów, które pokrywane są z czesnego, jak i dodatkowych funduszy, o które zabiegamy jako fundacja charytatywna. Możemy zapewnić, że każdy funt wykorzystujemy uczciwie i serdecznie dziękujemy za wsparcie podczas imprez szkolnych czy dodatkowych donacji.

Koszty pokrywane z czesnego i dotacji:

wynajem pomieszczeń klasowych / wynagrodzenie kadry / ubezpieczenie / zakup pomocy naukowych / utrzymanie strony internetowej / szkolenie kadry (Safeguarding, pierwsza pomoc, GDPR, Covid-19) / sprawdzanie niekaralności kadry (DBS Check) / obsługa księgowa itd.

W roku szkolnym 2021/22 koszt udziału dziecka w jednej godzinie zajęć to zaledwie £2.85. Zniżka za drugie dziecko to aż £80. Z wielką radością likwidujemy płatność za trzecie dziecko - z nadzieją, że finanse nie będą stanowiły bariery w kształceniu trójki (i więcej) dzieci.

Przypominamy, że umowa ze szkołą zawierana jest na cały rok szkolny i rezygnacja z nauki w trakcie trwania roku nie wiąże się ze zwrotem poniesionych kosztów.

CZESNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

PIERWSZE DZIECKO

£300

ZA 1H

£2.85

TYLKO

DRUGIE DZIECKO

£220

ZNIŻKI

£80

TRZECIE DZIECKO

GRATIS

Podczas rejestracji dziecka należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości £40/dziecko.

Zaliczka zostanie wliczona w czesne za I semestr nauki.

TERMINY WPŁAT:

PIERWSZE DZIECKO

I RATA - £110 - do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II RATA - £150 - do dnia 15 grudnia 2021 r.

DRUGIE DZIECKO

I RATA - £70 - do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II RATA - £110 - do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Akademii

w numerze referencyjnym wpisując imię i nazwisko dziecka.

NAZWA KONTA

POLISH ASSOCIATION GLOUCESTERSHIRE

 

NUMER KONTA

92610531

 

SORT CODE

40-22-09

W przypadku niedotrzymania terminów płatności zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości £20 za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.

LOGO.png