top of page

Czesne

slide7_800px.jpg

Czesne

W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i bezpieczeństwa podejmujemy szereg działań, które wymagają nakładów finansowych. Staramy się ustalać wysokość czesnego tak, by nie nadwyrężać portfela rodziców, jednocześnie dbając o dobro naszej szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo listę podstawowych kosztów, które pokrywane są z czesnego, jak i dodatkowych funduszy, o które zabiegamy jako fundacja charytatywna. Możemy zapewnić, że każdy funt wykorzystujemy uczciwie i serdecznie dziękujemy za wsparcie podczas imprez szkolnych czy dodatkowych donacji.

Koszty pokrywane z czesnego i dotacji:

wynajem pomieszczeń klasowych / wynagrodzenie kadry / ubezpieczenie / zakup pomocy naukowych / utrzymanie strony internetowej / szkolenie kadry (Safeguarding, pierwsza pomoc, GDPR, Covid-19) / sprawdzanie niekaralności kadry (DBS Check) / obsługa księgowa itd.

Przypominamy, że umowa ze szkołą zawierana jest na cały rok szkolny i rezygnacja z nauki w trakcie trwania roku nie wiąże się ze zwrotem poniesionych kosztów.

CZESNE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

PIERWSZE DZIECKO

£340

(£170 za semestr*)

DRUGIE DZIECKO

£260

(£130 za semestr*)

ZNIŻKI

£80

TRZECIE DZIECKO

GRATIS*

*+opłata administracyjna w wysokości £5/semestr

*rok szkolny składa się z dwóch semestrów

By zapisać dziecko do szkoły, lub opłacić kolejny rok nauki, należy wypełnić formularz i opłacić czesne.

Po opłaceniu czesnego otrzymają Państwo email z dalszymi instrukcjami dotyczącymi kolejnych kroków rekrutacji.

Czesne płatne jest w dwóch ratach.

Bez opłaconego czesnego dziecko nie zostanie dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

W przypadku trudności z terminowym opłaceniem czesnego prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty email: dyrektor@akademiapolska.uk

By zapisać dziecko do szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego (po 8 września 2023) prosimy o kontakt z sekretariatem: sekretariat@akademiapolska.uk

W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie trwania roku szkolnego poniesione koszty nie zostaną zwrócone.

W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego poniesione koszty zostaną zwrócone pomniejszone o opłatę administracyjną w wysokości £40.

UWAGA: Prosimy nie dokonywać wpłat na nasze konto bankowe - opłat należy dokonywać korzystając z poniższych linków.

TAGI: Polska szkoła w Gloucester. Polska szkoła w Cheltenham, polska szkoła sobotnia

Logo Akademii Polskiej w Gloucester
bottom of page