top of page
Uczennica z książkami

Podręczniki

Klasa I

KLASA O  |  KLASA I  |  KLASA II  |  KLASA III  |  KLASA IV

Szkolni Przyjaciele do klasy 1  to nowy cykl w ofercie edukacji wczesnoszkolnej, który powstał przy udziale największych autorytetów pedagogicznych. Został oparty o najbardziej skuteczne metody, strategie i techniki nauczania. Myślą przewodnią w pracy nad podręcznikami było motywowanie uczniów do samodzielnego działania i poznawania świata, budowania doświadczenia i poszerzania wiedzy.

Szkoła z pomysłem!

Pomysł na 

czytanie i pisanie

Metody: analityczno-syntetyczna, sylabowa i czytanie globalne oraz czytelna prezentacja monografii litery to pewność, że dzieci bez problemu opanują te kluczowe umiejętności.

Pomysł na poznawanie i rozumienie świata

Specjalne kąciki – A to ciekawe! i Dobre rady rozwijają w dzieciach zainteresowania i wiedzę o najbliższym otoczeniu i codziennych zjawiskach przyrodniczych.

Pomysł

na wychowanie

W kształtowaniu relacji społecznych i systemu wartości, w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniu emocji pomaga wyjątkowy cykl opowiadań o Marcie i Antku. Autorem wspaniałych opowieści jest Zofia Stanecka.

Pomysł na 

uczenie się

Zachętą do samodzielności są takie strategie, jak: gry i interakcje w kartach ćwiczeń, elementy gry w szachy, myślografie – elementy myślenia graficznego, notatki rysunkowe i mapy myśli.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY FRAGMENT PODRĘCZNIKA DLA KLASY I

Logo Akademii Polskiej w Gloucester
bottom of page