top of page

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice,

bieżący rok postawił przed nami trudne wyzwanie jakim jest panująca epidemia koronawirusa. Jednym z największych problemów jest niepewność dotycząca dalszego rozwoju sytuacji. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy w tym roku szkolnym wszystko wróci do normy. Dochodzą do mnie również sygnały o trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazła się część rodzin naszych uczniów. Jako fundacja charytatywna, której celem jest przede wszystkim pomoc Polonii, podjęliśmy następujące decyzje:

  1. Ze względu na przejście w tryb online, brak możliwości kontynuowania nauki stacjonarnej oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową części rodzin dokonamy zwrotu czesnego za okres epidemii w kwotach: pierwsze dziecko: £78, drugie dziecko: £54, trzecie dziecko: £32. Zwrócone również zostaną opłaty poniesione z tytułu uczestnictwa w klubach pozalekcyjnych.

  2. W dalszym ciągu będziemy kontynuowali dostarczanie Państwu konspektów zajęć zgodnie z naszym szkolnym kalendarzem. Koszt przygotowania tychże materiałów poniesie nasza fundacja. Będą one dostępne, tak jak dotychczas, na TeamReach.

  3. W przypadku możliwości powrotu do nauczania stacjonarnego zorganizujemy dodatkowe zajęcia zgodnie z naszym szkolnym kalendarzem. O szczegółach poinformujemy, jeśli taka forma zajęć stanie się możliwa.

  4. W celu zwrotu czesnego prosimy Państwa o wysłanie prywatnej wiadomości do użytkownika “Akademia Polska” na TeamReach podając Państwa imię i nazwisko oraz numer konta bankowego. Prosimy również o podanie imion i nazwisk dzieci, których zwrot dotyczy.

  5. Istnieje również możliwość przeniesienia środków na kolejny rok szkolny. Zostaną wówczas zaksięgowane jako część wpłaty z tytułu opłaty za pierwszy semestr. Prosimy o informację za pośrednictwem TeamReach z podaniem imion i nazwisk dzieci, których przeniesienie środków dotyczy.

  6. W dalszym ciągu nasi nauczyciele są dostępni na TeamReach i z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące zajęć wirtualnych.

Dziękuję Państwu za wszelkie sygnały wsparcia i zainteresowanie. Dziękuję rodzicom za zaangażowanie w pracę z dziećmi, czego owoce mogą Państwo znaleźć na naszym profilu na Facebooku. Zachęcam do dalszego wspierania nauki języka polskiego poprzez czytanie z dziećmi polskich książek. To najlepsza forma rozwoju umiejętności posługiwania się naszym językiem ojczystym.

Wszystkim Państwu życzę zdrowia, zwłaszcza osobom pracującym w NHS, i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się spotkać nie tylko w przestrzeni wirtualnej.

Pozdrawiam serdecznie,

Maciej Stanke

Dyrektor Akademii Polskiej w Gloucester

Logo Akademii Polskiej w Gloucester
bottom of page