OPŁATY

Akademia Polska to szkoła non-profit prowadzona przez fundację Polish Association Gloucestershire. Naszym celem jest przede wszystkim troska o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków na obczyźnie. Mając na uwadze trudną sytuację wielu rodzin, związaną z epidemią koronawirusa, zdecydowaliśmy się nie podwyższać opłat za szkołę, choć spodziewamy się i już doświadczamy wzrostu cen wielu produktów m.in. pomocy szkolnych.
Chcemy jednak prosić Rodziców o wsparcie w ramach GIFT AID.
Jeśli uważacie Państwo, że możecie nam pomóc - nawet symboliczną kwotą - prosimy o wybranie opcji GIFT AID podczas wypełniania formularza zapisu dziecka do szkoły.
Szczegóły wyślemy również na Państwa email podany podczas rejestracji.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!
POBIERZ FORMULARZ GIFT AID
Wysokość czesnego w roku szkolnym 2020/21  wynosi:
ZNIŻKA £100
ZNIŻKA £150

Podczas rejestracji dziecka należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości £40/dziecko. Zaliczka zostanie wliczona w czesne za I semestr nauki.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Akademii
w numerze referencyjnym wpisując imię i nazwisko dziecka.
NAZWA KONTA
POLISH ASSOCIATION GLOUCESTERSHIRE
 
NUMER KONTA
92610531
 
SORT CODE
40-22-09
*W przypadku niedotrzymania w/w terminów zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości £20 za każdy miesiąc zwłoki.