NASZA MISJA

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

 

Benjamin Franklin

 
Zjawisko emigracji nie jest niczym nowym. Od wieków ludzie przemierzają świat w poszukiwaniu lepszego życia. I choć przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne, to emigranci stają zawsze przed tym samym problemem: jak funkcjonować w kulturowo odmiennym środowisku i jak dbać o zachowanie tożsamosci narodowej nowych pokoleń. Problem ten łatwo zaobserwować śledząc losy emigracji polskiej.

Dzieci emigrantów, dorastając w nowym kraju, bardzo szybko się asymilują i przyjmują, co naturalne, kulturę otoczenia. Każdy z nas zapewne spotkał Brytyjczyków noszących polskie nazwisko, niestety w żaden sposób nie związanych z krajem przodków. Tracimy tym samym, jako naród, olbrzymi potencjał. Wystarczy wspomnieć naukowców, sportowców, polityków o polskich korzeniach.

Czy można temu zapobiegać? Nie jest to z pewnością łatwe zadanie, ale możliwe do realizacji. Przede wszystkim obowiązek spoczywa na rodzicach, którzy winni wychowywać swoje dzieci w szacunku do tradycji i kultury kraju pochodzenia. Powinni podtrzymywać znajomość języka polskiego. Niejednokrotnie spotykamy się z rodzicami, którzy nie rozmawiają z dziećmi w języku polskim. Trudno zdiagnozować przyczyny tego stanu rzeczy, ale łatwo przewidzieć skutki, spośród których zerwanie kontaktu z polskojęzyczną częścią rodziny wydaje się najboleśniejsze.

Jednak nie tylko na rodzicach opiera się troska o edukację narodową dziecka. W Wielkiej Brytanii istnieje wiele polonijnych placówek edukacyjnych, których celem jest podtrzymywanie znajomości historii, kultury i języka ojczystego. Niestety w Gloucestershire oferta pod tym względem jest bardzo uboga. Dlatego w ramach Polish Association Gloucestershire postanowiliśmy stworzyć pierwszą tego typu placówkę, której celem będzie przede wszystkim edukacja. Wynika to z faktu, że jako organizacja non-profit nie jesteśmy nastawieni na wynik ekonomiczny, ale edukacyjny. 

Profil naszego nauczania opiera się na szczególnej trosce o rozwój zdolności posługiwania się językiem polskim, zarówno w mowie jak i piśmie. Ważnym elementem jest ukazywanie historii polski w szerszym, europejskim kontekście. Pozwala to na korelację z nauczaniem historii w szkołach brytyjskich. Uważamy, że nauczanie polonijne nie może stać w opozycji do edukacji miejscowej, ale musi być jej skutecznym uzupełnieniem. Unikamy w ten sposób pewnego dysonansu, który bez odpowiedniej edukacji staje się przyczyną porzucania polskości.
PAG_logo-01.png
LOGO.png