ZAJĘCIA DODATKOWE

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA KORONAWIRUSA

ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ CZASOWO ODWOŁANE.

Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć lekcyjnych w godz. 13:45-14:45.

W roku szkolnym 2020/21 zaplanowane są 24 zajęcia. 

Akademia zapewnia dzieciom materiały plastyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Płatność za kluby odbywa się w dwóch równych ratach.

1 rata - do dnia 5 września

2 rata - do dnia 9 stycznia

Dziecko, którego rodzic nie opłacił zajęć nie może wziąć w nich udziału.

Klub plastyczny poprowadzą nauczyciele klas.

Lekcje malarstwa i rysunku poprowadzi artystka-plastyk pani Karolina Jasińska

Art Class

KLUB PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW URODZONYCH PO 1 STYCZNIA 2012 R.

£120 / rok szkolny

Art Class

LEKCJE MALARSTWA I RYSUNKU

DLA UCZNIÓW URODZONYCH PRZED 1 STYCZNIA 2012 R.

£168 / rok szkolny

LOGO.png